CartDin varukorg är tom!  

Butik för välmående, hälsa och lugna stunder

KUNDREGISTER FÖR WEBSHOP.ENJOYNATURE.SE, REGISTERBESKRIVINING

KUNDREGISTER FÖR WEBSHOP.ENJOYNATURE.SE, REGISTERBESKRIVINING, följer personuppgiftslagen

 

Skapat 2018-04-03

 

1. Registret innehas av

Enjoy Nature AB (Organisationsnummer: 556970-0502, VAT-nummer: SE556970050201),

Waldenströmsgatan 5 A

802 80 Gävle

 

2. Registeransvarig

Enjoy Nature AB

organisationsummer: 556970-0502

Waldenströmsgatan 5 A

802 80 Gävle

 

3. Registrets namn

Kundregister för webshop.enjoynature.se

 

4. Syftet med behandling av personuppgifter (registrets syfte)

Kundregistrets personuppgifter används till att sköta kundförhållanden samt i marknadsföringssyfte.

 

5. Registrets datainnehåll

Registret samlar basinformation om de registrerade, som till exempel: namn adress telefonnummer e-postadress

 

6. Systematiska informationskällor

Registerinnehavaren sparar den information som kunden själv meddelar då hon registrerar sig som kund på webshop.enjoynature.se

 

7. Regelmässigt lämnande av uppgifter utanför EU eller Europeiska ekonomiska samarbetsområde

Inget regelmässigt lämnande av uppgifter sker till tredje parter. Inget lämnande utanför EU eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

 

8. Principer för att skydda registret

Kunduppgifterna på webshop.enjoynature.se är sparade i registerinnehavarens system, som är skyddat med programvarans skyddsprogram. För att komma åt systemet förutsätts användarnamn samt lösenord. Systemet är även skyddat med brandväggar och andra tekniska skydd. De som har tillgång till registrets uppgifter är endast registerinnehavarens anställda (webbutikens personal).

 

9. Den registrerades rätt till att neka

Den registrerade har rätt till att neka registerinnehavaren att använda hens uppgifter i direktreklam, annan distansförsäljning och direktmarknadsföring, samt i marknadsförings- och kundundersökningar och personmatriklar och släktforskning. Förbudet ska göras skriftligt och vara adresserat till den registeransvarige personen.

 

10. Den registrerades rätt till granskning

Den registrerade har rätt att granska uppgifterna om sig själv som sparats i registret och har rätt att få kopia på dem. Granskningsbegäran ska göras skriftligt och adresseras till den registeransvarige personen.

 

11. Korrigering av information

Registerinnehavaren rättar till, tar bort eller kompletterar felaktig eller föråldrad information antingen på eget initiativ eller av kunden ifråga. Den registrerade bör ta kontakt med registerinnehavaren för att korrigera informationen.

 

 

 

 

 

Drift & produktion:  Wikinggruppen